Ο νέος ρόλος και οι προτεραιότητες της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τις προτεραιότητες που θέτει η Κ.Ε.Δ.Ε. για την θεσμική ισχυροποίηση, τη λειτουργική ανεξαρτησία και την οικονομική αυτάρκεια του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, έθεσε ο πρόεδρος της, Γιώργος Πατούλης, σε μία από τις συνεχιζόμενες προσυνεδριακές συνεδριάσεις της, ενόψει του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά». Εξηγώντας μάλιστα ο κ. Πατούλης, τον ρόλο των προσυνεδριακών διαλόγων, σημείωσε πως μέσω αυτών θα διαμορφωθεί το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για την επόμενη πενταετία ενώ με ιδιαίτερη έμφαση στάθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΚΕΔΕ.

Οι προτεραιότητες της Κ.Ε.Δ.Ε.

 1. Η ισότιμη εκπροσώπηση όλων των Δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους, στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.
 2. Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
 3. Η αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων σε μικρούς ορεινούς Δήμους, που στερούνται διαχειριστικής επάρκειας, επομένως, και πρόσβασης στα κονδύλια του ΕΣΠΑ
 4. Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που περιλαμβάνει την εκτέλεση μελετών και έργων, αλλά και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, με προτεραιότητα τους Δήμους της Περιφέρειας.
 5. Η διεκδίκηση αναβαθμισμένου ρόλου στα όργανα που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΣΠΑ και του «Πράσινου Ταμείου».
 6. Η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος για την Αυτοδιοίκηση, ύψους 2 δισ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα διατεθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων Δήμων σε όλη τη χώρα, με φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ.
 7. Η διεκδίκηση αξιοπρεπών αμοιβών για τα αιρετά στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην Αυτοδιοίκηση.
 8. Η ενίσχυση των μικρών Δήμων, ορεινών και νησιωτικών, με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.
 9. Η ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, μέσα από την προωθούμενη αλλαγή του Καλλικράτη, με ταυτόχρονη διασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.
 10. Η αξιοποίηση κάθε μορφής χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία, ΕΣΠΑ ή ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 11. Η ενίσχυση των κοινωνικών μας δομών και η κατοχύρωση νέων ρόλων κι αρμοδιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και ιδιαίτερα στον τομέα ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, με αφετηρία τις 32.000 θέσεις εργασίας που έχουμε ήδη εξασφαλίσει για όλους τους Δήμους της χώρας από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες.
 12. Η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων από πλευράς Κ.Ε.Δ.Ε. για ζητήματα εθνικής εμβέλειας που αφορούν όμως τις τοπικές κοινωνίες κι ιδιαίτερα ακριτικούς και νησιωτικούς Δήμους, όπως η ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση, η ενίσχυση των δομών υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αειφόρος ανάπτυξη, οι Α.Π.Ε, ο χωροταξικός σχεδιασμός κλπ.
 13. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσα από την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και την αναβαθμισμένη λειτουργία του ειδικού γραφείου αντιπροσώπευσης της Κ.Ε.Δ.Ε., στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Ο νέος ρόλος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Στην ομιλία του ο Γ. Πατούλης, προσδιόρισε τον νέο ρόλο της Κ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος θα πρέπει να είναι περισσότερο απαιτητικός ως προς την κάλυψη των αναγκών της αυτοδιοίκησης, η οποία υπό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας θα αναλάβει τον ρόλο του συνδιαμορφωτή των αποφάσεων που την αφορούν.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως «η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. επενδύει πολλά στην ενότητα και τη συνεργασία όλων των Δήμων της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Επενδύουμε πραγματικά σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα αναδεικνύει τα ζητήματα όχι μόνον σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Σε μια Κ.Ε.Δ.Ε. που δεν θα αρκείται σε ρόλο παρατηρητή σε αποφάσεις και πολιτικές που θα λαμβάνουν άλλοι για μας, αλλά σε μια Κ.Ε.Δ.Ε. που θα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις αυτές με βάση τις δικές μας ανάγκες. Σε μια Κ.Ε.Δ.Ε. που θα αντιμετωπίζει όλους τους Δήμους μέλη της ισότιμα. Η συνεργασία μας θα γίνεται πλέον με όρους μέλλοντος κι όχι με λογικές του παρελθόντος. Θέλουμε να δημιουργήσουμε με όλους τους θεσμούς, μια σχέση ισότιμης συνεργασίας, με όλα τα επίπεδα εξουσίας σε αυτή τη χώρα. Όχι επαιτώντας, αλλά απαιτώντας στη βάση επεξεργασμένων πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Για να είναι όμως καθοριστικός ο ρόλος μας, χρειάζεται να είναι οι Δήμοι μας ισχυροί».

Στον σχεδιασμό ενός καλύτερου μέλλοντος, που θα προκύψει από ανατροπές οι οποίες θα προέλθουν από την αυτοδιοίκηση, ο κ. Πατούλης ανέφερε πως «πριν από μερικούς μήνες, ξεκίνησε στην Κ.Ε.Δ.Ε. η ανατροπή για την αυτοδιοίκηση. Πλέον, βάζουμε έναν άλλο, μεγαλύτερο στόχο. Να φέρουμε μέσα από την Αυτοδιοίκηση ανατροπές στην χώρα. Ανατροπές που θα φέρουν το καινούριο, στη θέση του παλιού. Μπορούμε. Ενωμένοι, όλοι μαζί, Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Δ. σε όλη τη χώρα, να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πλέον βάζουμε τον πήχη ψηλά. Να περάσουμε από την ανατροπή για την αυτοδιοίκηση, στην ανατροπή από την Αυτοδιοίκηση. Με τη δική μας ενότητα κι αποφασιστικότητα, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις και τους δημότες μας».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., εξέφρασε την αισιοδοξία πως οι ακολουθούμενες διαδικασίες διαλόγου των αυτοδιοικητικών είναι αυτές που θα δημιουργήσουν το υπόβαθρο συμμαχιών που θα λειτουργήσουν προωθητικά υπέρ της αυτοδιοίκησης. «Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα από τη διαδικασία των προσυνεδριακών μας εκδηλώσεων, βάζουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας, ισχυρής αυτοδιοικητικής συμμαχίας, που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση για να ανταποκριθεί σε ένα νέο και ενισχυμένο ρόλο στην προώθηση της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας συνεργασία, κάνουμε βήματα μπροστά. Φέρνουμε ανατροπές, πάμε την αυτοδιοίκηση μπροστά» κατέληξε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s