Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014

Δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες η μελέτη του του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο: «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών», αναθεωρημένη με τα τελικά στοιχεία.

Συνέχεια