Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το Δήμο Πλατανιά

Ολοκληρώθηκε το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Ομάδα Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 636/2015 Απόφαση Δημάρχου – και της οποίας την ευθύνη επιχειρησιακής οργάνωσης και συντονισμού είχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γαβριήλ Κουρής – ούτως ώστε στη συνέχεια να τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Ήδη για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο του Πλατανιά, τακτική συνεδρίασή της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά για το ερχόμενο έτος.

ROGDIA 1


Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής

Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά κ. Γαβριήλ Κουρής για την εκπόνηση του προγράμματος μελετήθηκαν διεξοδικά από τον ίδιο και τους συνεργάτες του «η υφιστάμενη κατάσταση και οι τάσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον τομέα του τουρισμού – και ειδικά στο κομμάτι της τουριστικής προβολής -ενσωματώνοντας στο κείμενο των προτάσεων της Ομάδας Έργου μια σειρά από ενέργειες/δράσεις που δύναται να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν του Δήμου Πλατανιά και να καταστήσουν περισσότερο ελκυστικό τον Πλατανιά ως τουριστικό προορισμό».

Παράλληλα ο κ. Κουρής προσθέτει πως «η Ομάδα Έργου έλαβε υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της, τόσο τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό προώθησης και προβολής του ΕΟΤ όσο και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης».

Ως προς τους βασικούς στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση των προτεινόμενων ενεργειών/δράσεων, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά αυτοί αφορούν:
1. την αναβάθμιση της τοπικής τουριστικής οικονομίας, με εστίαση στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
2. τη βέλτιστη προβολή και ανάδειξη των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και πλεονεκτημάτων του Δήμου Πλατανιά, µε τρόπο οργανωμένο, συντονισμένο και µε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων µε τον τουρισμό.
3. την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και αγοράς μέσω της οργανωμένης ανάδειξης και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
4. την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας.

Τέλος, ο κ. Κουρής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία που είχε η Ομάδα Έργου – στο πλαίσιο των καθηκόντων της – με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Πλατανιά και ιδιαίτερα τον πρόεδρο αυτής και Δημ. Σύμβουλο κ. Πέτρο Μαρινάκη, τον οποίο και ευχαριστεί θερμά για τις προτάσεις και τις ιδέες του.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Μεταξύ των σημαντικότερων ενεργειών/δράσεων που η Ομάδα Έργου προτείνει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016 είναι:

1 | Ο σχεδιασμός νέου λογοτύπου & μηνύματος τουριστικής ταυτότητας
2 | Η λειτουργία νέας ιστοσελίδας τουριστικής προβολής & πληροφόρησης
3 | Η δημιουργία τουριστικών θεματικών εντύπων & χαρτών
4 | Η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής
5 | Η ανάπτυξη & λειτουργία εφαρμογής τουριστικής πληροφόρησης για κινητά τηλέφωνα (mobile app)
6 | Η διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης της κρητικής διατροφής & γαστρονομίας
7 | Η βελτίωση της πληροφοριακής σήμανσης αξιοθέατων & μνημείων
8 | Η συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά σε τουριστικές εκθέσεις
9 | Η φιλοξενία τουριστικών παραγόντων & δημοσιογράφων, σε συνεργασία με τουριστικούς φορείς του Νομού Χανίων.
provoli_page-001
 omada ergou-page-005

Advertisements