Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Τι προβλέπει για την Κρήτη και τα νησιά

Το νομοσχέδιο που θα διέπει τη σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας, δόθηκε στη δημοσιότητα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους φορείς που θα έχουν την ευθύνη διαχείρισης των Απορριμάτων, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες που θα εκπροσωπούν.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση το Σχέδιο Νόμου αναβαθμίζει το ρόλο των τοπικών κοινωνιών, αφού τους παρέχει το αποκλειστικό προνόμιο να σχεδιάσουν και να συστήσουν οι ίδιες τούς φορείς που θα διαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Θέτει ακόμα τις βάσεις για το σχεδιασμό αυτό, ώστε να βοηθηθούν στην επιλογή της βέλτιστης κατά περίπτωση λύσης. Λαμβάνει επίσης ιδιαιτέρως υπόψη τη νησιωτικότητα και προβλέπει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων στα νησιά, για τα οποία διακρίνει περαιτέρω δυνατότητες ανάλογα με το μέγεθός τους.

how-big-data-shapes-urban-waste-management-services-in-manchester

Τι προβλέπει το σχέδιο για την Κρήτη και τα νησιά
Ειδική μνεία γίνεται στο σχέδιο για τα νησιά και τη διαχείριση των αποβλήτων αφού όλο το δεύτερο άρθρο αφιερώνεται σε αυτά: σύμφωνα με το σχέδιο λοιπόν υπάρχει η διάκριση μεταξύ εκείνων των νησιών που έχουν περισσότερους από έναν δήμους, και εκείνων που αποτελούν μόνα τους ένα δήμο Δηλαδή,σε όσες περιφέρειες έχουν πληθυσμό μέχρι 400.000 κατοίκους συστήνεται ένα (1) νομικό πρόσωπο, σε όσες έχουν πληθυσμό από 400.001 κατοίκους μέχρι 700.000 κατοίκους συστήνονται μέχρι τρία (3) νομικά πρόσωπα και σε όσες έχουν πληθυσμό από 700.001 κατοίκους και πάνω συστήνονται μέχρι τέσσερα (4) νομικά πρόσωπα.

Για τα υπόλοιπα νησιά, που αποτελούνται μόνο από ένα δήμο, δεν επιτρέπεται η σύσταση νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται από τις δημοτικές υπηρεσίες του δήμου, ενώ παράλληλα δεν απαγορεύεται να ανατίθεται η διαχείριση σε άλλο δήμο στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας είτε με συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας είτε με προγραμματικές συμβάσεις.

Στην Κρήτη προβλέπεται η δημιουργία τριών μονάδων όμως στα Χανιά θα παραμείνει αυτόνομη η μονάδα της ΔΕΔΙΣΑ κάτι που ήταν και πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και το οποίο ικανοποιείται.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 2. α. «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις ανώνυμες εταιρίες που είχαν συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 και λειτουργούν έκτοτε, εφόσον πρόκειται για εταιρίες που διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα του συνόλου μιας περιφέρειας ή του συνόλου ενός νομού. Για τις εταιρίες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες για αυτές διατάξεις, εντός όμως αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό τους, ώστε να ανταποκρίνεται στους σκοπούς του άρθρου 3, οι δε αρμοδιότητες, λειτουργία, ασυμβίβαστα και ευθύνες των οργάνων τους να ορίζονται κατά ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 6 έως 10. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει πρόστιμο 5.000 ευρώ ημερησίως, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Συντονιστή, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της ανώνυμης εταιρίας. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού οι πράξεις των οργάνων των εταιριών της παραγράφου αυτής υπόκεινται στην εποπτεία του άρθρου 11. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας-Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου αυτού».

Πηγή: Χανιώτικα Νέα

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s