Δημοσίευση 4 νέων προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

Στη δημοσίευση τεσσάρων (4) νέων προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα στον  Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι οι εξής:

Πρόσκληση ΕΚΤ-08 : ΔΡΑΣΗ 9.iv.3 : Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ
Πρόσκληση ΕΚΤ-09 : ΔΡΑΣΗ 9.iii.3 : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πρόσκληση ΕΚΤ-10 : Δράση 9.ii.1. Κέντρα Κοινότητας
Πρόσκληση ΕΚΤ-11 : Δράση 9.iv.2: « Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

EYD KRITIS

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ:

Δράση 9.iv.3 : ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους : Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.,Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου,Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μίνωα Πεδιάδας, Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αρχανών- Αστερουσιών, Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ, Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Βιάννου (ΔΗ.Κ.Ε.Β.), Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Γόρτυνας, ΝΠΔΔ: Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανωγείων, Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Μυλοπόταμου (ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ), Κοινωφελή Επιχείρηση Σελίνου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Η προκηρυσσόμενη δραση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 για τη συνέχιση της λειτουργίας του για ένα έτος.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Δράση 9.iii.3 : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους : ΕΛΕΠΑΠ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ,ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ (ΚΗΦΑΠ) «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ», «Η ΣΤΟΡΓΗ» ΚΗΦΑΜΕΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Η ΑΓΑΠΗ», ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ», για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Η προκηρυσσόμενη δραση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΚΔΗΦ – ΜΕΑ για 3 έτη.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Δράση 9.ii.1 : ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους :

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
 • ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ,
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ,
 • ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ,
 • ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (για Κεντρική Δομή, Παράρτημα ΡΟΜΑ και παράρτημα ΚΕΜ),
 • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ,
 • ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ,
 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,
 • ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ,
 • ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ,
 • ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ,
 • ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,
 • ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ,
 • ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ,
 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (για Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ)
 • ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ,

για την υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση έργου (πράξης) με την ονομασία: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου ……………..», το οποίο έχει συσταθεί / πρόκειται να συσταθεί με βάση το Άρθρου 4 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και την ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016 με θέμα: «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/Β), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας ενός (1) Κέντρου Κοινότητας σε κάθε Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 (απογραφή 2011) για 3 έτη.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Δράση  9.iv.2: ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινοφελείς Επιχειρήσεις Δήμων, Λοιπούς Δημοτικούς Φορείς, ΜΚΟ, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) του νόμου 4019/2011, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) του 2716/1999 (αρ. 12),

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Με την παρούσα δράση προβλέπεται η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας δομών στις κύριες πόλεις των ΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης (αστικά κέντρα με μεγάλη συγκέντρωση ατόμων σε κατάσταση φτώχειας), για χρονικό διάστημα 3 ετών.

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μόνο μία (1)  πρόταση ανά Δήμο για μία ή τις  δύο (2)  ή τρείς (3) κατηγορίες δομών. Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη χρηματοδότηση Δομής/Δομών με την ονομασία «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,  Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου……………..»,  για  εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η εν λόγω Δομή.


Πρόσκληση


Συνοδευτικά αρχεία πρόσκλησης

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s