Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «3. α) Με απόφαση του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από: …. δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα…».

Με εξ. επείγον έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 32746/09.11.2016) που στάλθηκε στους Δήμους της χώρας, μετά από πληθώρα σχετικών ερωτημάτων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τον ορισμό εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ α’ βαθμού:

  • Στην έννοια των προϊσταμένων περιλαμβάνονται οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, αλλά και αυτοί των υποκείμενων οργανικών μονάδων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα θέματα προσωπικού.
  • Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι EX LEGE εισηγητές στα υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά απαιτείται να εκδοθεί για τον ορισμό τους απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
  • Ως εισηγητές στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού ανεξάρτητα από την οργανωτική τους μορφή (Διεύθυνση, Τμήμα ή και αυτοτελές Γραφείο).
  • Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ως εισηγητές και αναπληρωτές αυτών ορίζονται υπάλληλοι οι οποίοι προΐστανται αποκλειστικά υπηρεσιών προσωπικού (π.χ. Δ/νση Διοικητικού, Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού κλπ).
  • Θα πρέπει να δίνεται σαφής προτεραιότητα στον ιεραρχικά ανώτερο βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων.
  • Στην περίπτωση δε κατά την οποία οριστεί ως εισηγητής προϊστάμενος τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, δύναται να ορισθεί ως αναπληρωτής του, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, υπάλληλος που τον αναπληρώνει στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα, καθώς στην έννοια των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s