Με δημόσια κλήρωση οι απευθείας αναθέσεις μικρών έργων από τους Δήμους

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εξειδικεύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει και καθοδηγεί δια γενικών οδηγιών τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αν «το άρθρο 15 του π.δ. 171/1987, που διατηρείται σε ισχύ μετά την ψήφιση του ν. 4412/2016, εισάγει παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις του άρθρου 118 του νόμου σε ό,τι αφορά στις απευθείας αναθέσεις μικρών έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» επισημαίνει ότι «το άρθρο 15 του π.δ. 171/1987 ρυθμίζει μόνο θέματα απονομής αρμοδιοτήτων σε όργανα των δήμων και όχι τις διαδικασίες σύναψης και παρακολούθησης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» και ως εκ τούτου «για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο του π.δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης)», διατυπώνοντας έτσι αρνητική γνώμη για το θέμα.

Το γεγονός αυτό έχει σημαίνει ότι πλέον μπαίνει ένα «στοπ» στη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων μικρών έργων – όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα – η οποία θα διεξάγεται εφεξής μέσω της διαδικασίας της δημόσιας κλήρωσης, στερώντας κατά βάση από τους Δήμους ένα θεσμικό «εργαλείο» που παρείχε η εθνική νομοθεσία, για την έγκαιρη και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες υλοποίηση μικρών έργων και εργασιών συντήρησης, ο π/υ των οποίων δεν υπερέβαινε τα ανώτατα ποσά που η κείμενη νομοθεσία όριζε.

Υπενθυμίζεται ότι με την προγενέστερη υπ’ αριθ. 18/ΔΝΣα’/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016 εγκύκλιό του, το Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων διευκρίνιζε ότι “το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (βλ. περ.67 άρθρου 377) από τον νέο νόμο επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α’ βαθμού. Αντιθέτως, τα άρθρα 9, 10, 14, 16, και 17 του π.δ. 171/ 1987 έχουν ήδη καταργηθεί με την περ. 67 της παρ.1 του ν. 4412/2016.”.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s