Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού της Κρήτης

Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/4-6-2018 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α’) όπως ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της περιφέρειας Κρήτης.

Οι συνολικές θέσεις που εγκρίθηκαν ανέρχονται σε 42 εκ των οποίων οι 28 αφορούν Δήμους, 11 Νομικά Πρόσωπα Δήμων και 3 στην Περιφέρεια Κρήτης. Αναλυτικά η κατανομή θέσεων ανά φορέα παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες που παρουσιάζει το polis2020 .

ΣΕΛ 1 ΟΤΑΣΕΛ 2 ΟΤΑ

Εφόσον υπήρξε περικοπή στο αίτημα που είχε υποβάλλει αρχικά κάθε Δήμος, ο καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα γίνει από το οικείο Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού: α) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευτικό – διδακτικό προσωπικό, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες για τις αναγνωρισμένες σχολές και έως έντεκα (11) μήνες για τους παιδικούς σταθμούς και β) συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 20 του ν. 4305/2014).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s