Ο Δήμαρχος το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων σύμφωνα με τον «Κλεισθένη»

Με το άρθρο 203 του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, απονέμεται στον δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται με αναμόρφωση). Ορίζεται επίσης ρητά ότι, για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισµού.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Ν.3463/06 περί παροχής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηματικού ποσού, όμως από τη φύσης δεν μπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους. Οπότε, εν προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, πριν τη διάθεση της πίστωσης από το Δήμαρχο. Επιπλέον, ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα όπως ότι, σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπου ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος.

Τέλος, αντικαθίσταται η περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με την οποία αποτελούσε αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων και προστίθεται με την αντικατάσταση αυτή στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και η λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς και η λήψη απόφασης για μία και μόνο τροποποίηση έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων ποσού έως 120.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Πηγή: dimosnet.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s