Συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010)

Διευκρινιστικό έγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Δήμους της Χώρας, απέστειλε πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με τη διαδικασία συζήτησης κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης συνεδρίασης Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010.

Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση που τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου έχει ήδη προγραµµατιστεί και έχει επιδοθεί η πρόσκληση στους συµβούλους αλλά προκύψουν, κατά την αιτιολογηµένη εκτίµηση, περιοριστικά, του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης κατεπείγοντα θέµατα τα οποία πρέπει να τεθούν στο δηµοτικό συµβούλιο, υπάρχει η δυνατότητα, µετά από πρότασή τους, αυτά να συζητηθούν εκτός ηµερησίας διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή το δηµοτικό συµβούλιο είναι αυτό που θα αποφανθεί καταρχήν για το κατεπείγον ή όχι των θεµάτων, χωρίς συζήτηση, χωρίς δηλ. παράθεση αιτιολογίας, µε απόφασή του η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Εάν κρίνει ότι τα θέµατα είναι πράγµατι κατεπείγοντα θα προχωρήσει στη συνέχεια στη συζήτηση τους πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων που είναι εγγεγραµµένα στην ηµερήσια διάταξη. Η σχετική απόφαση επί των εν λόγω θεµάτων λαµβάνεται και πάλι µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Το δηµοτικό συµβούλιο καλείται εποµένως στην περίπτωση αυτή να λάβει δύο (2) αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του:
– αν ένα ή περισσότερα θέµατα που εισάγονται ως κατεπείγοντα είναι πράγµατι κατεπείγοντα,
– εφόσον κρίνει ότι ένα θέµα είναι κατεπείγον, αποφασίζει επί του συγκεκριµένου θέµατος ή θεµάτων.
Εάν το δηµοτικό συµβούλιο κρίνει ότι κάποιο θέµα δεν είναι κατεπείγον αναβάλλει τη
συζήτησή του και δεν λαµβάνει απόφαση επ’ αυτού.

Πέραν των παραπάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών – με το υπ. αρ. 15186/1.3.2019 έγγραφο του – κάνει γνωστό ότι «το ΣτΕ με την υπ. αρ. 2301/2018 απόφαση του, έκρινε ότι η συζήτηση θέματος στο Δ.Σ. εκτός ημερήσιας διάταξης, κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος» επισημαίνοντας πως «η πρόταση για τον χαρακτηρισμό ενός θέματος ως κατεπείγοντος δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια γενικόλογη αναφορά ορισμένων στοιχείων αλλά απαιτείται παράθεση συγκεκριμένων περιστατικών ή άλλων δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν στα μέλη του Δ.Σ., χωρίς συζήτηση, να σχηματίσουν ολοκληρωμένη κρίση αναφορικά με το εάν ένα θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη είναι πράγματι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά παρέκκλιση της πάγιας διαδικασίας».

PDFtoJPG.me-03PDFtoJPG.me-04

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s