Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών

Για την υποστήριξη των ΟΤΑ με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους από τους ίδιους, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του επιτελικού σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμοθετήθηκε με το Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» (άρθρο 194) η τήρηση της Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας, στην οποία οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταχωρούν υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία των ακινήτων τους και τις μεταβολές αυτών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Βάση, της οποίας διαχειριστής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελεί συνέχεια της υφιστάμενης βάσης – πληροφοριακού συστήματος που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2012 με την τεχνική υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης».

Εν όψει των ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε σήμερα έγγραφο στους ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού καθώς και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους – το οποίο σας παρουσιάζει το Polis2020 – με το οποίο τους ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες είναι απαραίτητο να προβούν και πιο συγκεκριμένα:

(1) Έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 όλοι οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εσωτερικών τα πλήρη στοιχεία των χρηστών και των αναπληρωτών τους (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, θέση στο φορέα, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) καθώς και τους κωδικούς τους, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη φόρμα. Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα οριστούν υπάλληλοι του οικείου νομικού προσώπου. Ευνόητο δε είναι ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων ή αντικατάστασης των χρηστών θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ορισμός των χρηστών και των αναπληρωτών τους γίνεται με απόφαση Δημάρχου Περιφερειάρχη και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ οι υπάλληλοι που θα αναλάβουν σε μόνιμη βάση την ενημέρωση και επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ, λόγω της φύσης του αντικειμένου, ενδείκνυται κατά προτίμηση να είναι μηχανικοί, ή νομικοί ή να προέρχονται από την οικονομική υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι ο ορισμός αναπληρωτή χρήστη είναι υποχρεωτικός.

(2) Να προχωρήσει άμεσα το σύνολο των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου στην καταχώριση ή επικαιροποίηση των στοιχείων των ακινήτων τους στην ανωτέρω Βάση. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καταχωρίζεται διακριτά από υπαλλήλους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση που εμφανίζονται στην εν λόγω Βάση ακίνητα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ως περιουσία αντίστοιχων ΟΤΑ, παρακαλούνται οι χρήστες των αντίστοιχων ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου να έρθουν σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία για τη μεταφορά των σχετικών ακινήτων στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

(3) Ειδικά για τους δήμους που έχουν προκύψει από διάσπαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), ορίζεται ως προθεσμία για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας με τα στοιχεία των χρηστών και των αναπληρωτών τους η 15η Οκτωβρίου 2019.

Σε ότι αφορά την επικοινωνία των φορέων με το Υπουργείο – τόσο κατά το αρχικό στάδιο του ορισμού των χρηστών (και των αναπληρωτών τους) όσο και στη συνέχεια κατά την υποβολή ερωτημάτων που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με την καταχώριση των στοιχείων στα πεδία της εν θέματι Βάσης- αυτή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση akinitiperiousiaota@ypes.gr.

PDFtoJPG.me-1PDFtoJPG.me-2

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s