Πως η Πάφος μετασχηματίζεται σε μια «έξυπνη πόλη»

Η υλοποίηση των διαδικασιών μετατροπής της Πάφου σε «έξυπνη πόλη», έχει φύγει πλέον από το επίπεδο των μελετών και διακηρύξεων και έχει εισέλθει σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό επιβεβαιώθηκε την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική» κατά την οποία ο Δήμος Πάφου παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις που προωθεί για μετατροπή του σε «έξυπνη πόλη».

Μιλώντας στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του δήμου, Παναγιώτης Βορκάς, τόνισε ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της «έξυπνης πόλης» προωθούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου».
«Το έργο Smart Cities υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου», τόνισε. «Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος, ενώ ως εταίροι συμμετέχουν οι αδελφοποιημένοι με την Πάφο δήμοι των Χανίων και της Λέσβου. Το Smart Cities που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Νοεμβρίου 2017, έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό €643.000».
Στα πλαίσια μεγαλουπόλεων τεχνολογικώς προηγμένων κρατών, τονίζει ο Παναγιώτης Βορκάς, η Πάφος θα μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες νέες προοπτικές χρήσης σύγχρονων μεθόδων, όπως σύστημα ηλεκτρονικών ανακοινώσεων, σημείων σήμανσης και χρονικές πληροφορίες για τα λεωφορεία, δίκτυο σταθμών ηλεκτρικών ποδηλάτων, δίκτυο σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αναβάθμιση δημόσιου φωτισμού και δημιουργία δικτύου WiFi υψηλής ταχύτητας σε όλες τις κεντρικές και τουριστικές περιοχές του δήμου.
«Ήδη, σε πρακτικό επίπεδο», επεσήμανε, «άρχισε η ψηφιοποίηση του αρχείου του δήμου Πάφου, ενώ επίκεινται άμεσα κινήσεις για “έξυπνο φωτισμό” και “έξυπνες τηλεπικοινωνίες” σε συνεργασία με την ΑΗΚ και τη CYTA αντίστοιχα, που είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο».
Η όλη προσπάθεια καθίσταται πρωτοποριακή αφού ως συνδετικός κρίκος έχει υιοθετηθεί η αξιοποίηση διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αυτό που εκφράζεται ως υποδομή «smart city», ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, οι επιδόσεις και η διαδραστικότητα των αστικών υπηρεσιών και παράλληλα να μειωθεί το κόστος και η κατανάλωση πόρων, αναφέρει ο κ. Βορκάς. Παράλληλα, η δημοτική Αρχή προχωρώντας με γοργά βήματα στην επίτευξη του μεγάλου στόχου, έχει εσχάτως εγκαταστήσει συνεχή δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας και με πανεπιστημιακά και άλλα επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού για τη δρομολόγηση των «έξυπνων» λειτουργιών της πόλης.
«Η οικοδόμηση μιας έξυπνης πόλης συντείνει στην επίτευξη ολικής βελτίωσης στη ποιότητα ζωής και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και τη κάλυψη αναγκών των δημοτών, ενώ αναβαθμίζει το επίπεδο των επαφών τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», τονίζει. «Για παράδειγμα, ο δημότης και ο φιλοξενούμενος στον Δήμο Πάφου θα μπορεί να διακινείται ευκολότερα με τις διαθέσιμες αστικές συγκοινωνίες, αφού θα μπορεί να ενημερώνεται διαδικτυακά μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, διαθέσιμες δωρεάν σε «πύλη» (portal) του δήμου, για όλη την υπηρεσία, περιλαμβανομένης της ώρας αναμονής μέχρι την άφιξη του επόμενου λεωφορείου που θα τον μεταφέρει στον επιθυμητό προορισμό του».
Όλες οι υπηρεσίες του δήμου θα είναι προσβάσιμες μέσω αυτής της «πύλης», περιλαμβανομένου και ολοκληρωμένου καταλόγου αξιοθέατων με περιγραφή και επεξήγηση για το κάθε ένα, καθώς και προσφερόμενων υπηρεσιών από ιδιώτες και τοπικές επιχειρήσεις που θα συμβληθούν με το δήμο, επισημαίνει ο κ. Βορκάς.

Η υλοποίηση του στρατηγικού στόχου για τη μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη» βασίζεται πρωτίστως στη διασύνδεση του Δήμου Πάφου με το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A: Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, αναλύει ο κ. Βορκάς:

«Πρόκειται για την πρόταση με την επωνυμία “Smart Cities”, στην οποία ο Δήμος Πάφου είναι επικεφαλής εταίρος με προϋπολογισμό δράσεων που ξεπερνά τις €400.000 και προβλέπει την ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών στην πόλη μέσω ενός πακέτου προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας και applications για την υποστήριξη των επισκεπτών και την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government), η προμήθεια και εγκατάσταση wifi hotspots και οθονών αφής, η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για πλήρη εφαρμογή των δράσεων της “έξυπνης πόλης”, η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου “City Marketing, City Branding” κ.α. Εταίροι στο εν λόγω έργο, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €848.000, είναι οι αδελφοποιημένοι δήμοι των Χανίων και της Λέσβου».

Το δεύτερο έργο, με την επωνυμία «ECORouTS», αναφέρει, έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα που προέρχεται από τις αστικές μεταφορές και προβλέπει για τον Δήμο Πάφου την προμήθεια ενός τουλάχιστον ηλεκτροκίνητου λεωφορείου για δωρεάν διακίνηση επισκεπτών και την εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης, την ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής, τη χάραξη πράσινων διαδρομών κ.α. Ο προϋπολογισμός των δράσεων του Δήμου Πάφου στο εν λόγω έργο ανέρχεται στις €370.000 περίπου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά το €1,6 εκατομμύρια. Επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ηρακλείου και εταίροι ο Δήμος Πάφου, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αραδίππου.
Ενόψει της έναρξης των δύο έργων, οι αρμόδιοι λειτουργοί των δικαιούχων φορέων είχαν ήδη διαδοχικές συναντήσεις με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες των δράσεων και των προϋπολογισμών, ενώ αντίστοιχες εργασίες του προγράμματος φιλοξενήθηκαν και στην Πάφο.

TEXNOΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Πρώτιστη αλλαγή που θα γίνει αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών της Πάφου και που θα ολοκληρωθεί στην ολότητά της εντός του τρέχοντος έτους, εκτιμά ο Παναγιώτης Βορκάς, είναι οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες. Συνολικά 173 σημεία εντός της δημαρχούμενης περιοχής Πάφου στα οποία υπάρχουν στάσεις λεωφορείων, συγκεκριμένα, έχουν μελετηθεί και ενταχθεί στον σχετικό διαγωνισμό που κατακυρώθηκε, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αναλόγως της επισκεψιμότητάς τους, προκειμένου να υλοποιηθεί η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των στεγάστρων τους. «Τα συγκεκριμένα 173 σημεία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες, αναλόγως του αν οι στάσεις λεωφορείων μπορούν να καλύπτουν οκτώ αναμένοντες επιβάτες ή τέσσερις, ή αν πρόκειται απλώς για σημεία που δεν υπάρχει στέγαστρο αλλά μόνο πινακίδα για στάση λεωφορείου», αναφέρει. «Τα νέα στέγαστρα θα είναι σύγχρονες κατασκευές όσον αφορά στο υλικό κατασκευής, με ευρωπαϊκά πρότυπα, θα προσφέρουν wi-fi, θα περιλαμβάνουν οθόνες για προβολή διαφημίσεων και τα δρομολόγια των λεωφορείων». Ο Παναγιώτης Βορκάς τόνισε ακόμα ότι αντίστοιχη μεθοδολογία θα ακολουθηθεί και για την προκήρυξη προσφορών για κατασκευή και διαχείριση δημοσίων χώρων υγιεινής από τον Δήμο Πάφου.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s