Τι αλλάζει ο κορωνοϊός στην προσέλευση κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Διάταξη για την προσέλευση του κοινού στις Υπηρεσίες του Δημοσίου θεσπίζεται στην παρ.7 του αρ. 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

Για την εφαρμογή της διάταξης, περιλαμβάνεται ειδική Ενότητα στην Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό”, όπου διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Στην παρ.7 του αρ.5 της ΠΝΠ προβλέπεται:

– κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και

– αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού,

– με Απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του Φορέα,

ότι είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις Δημόσιες Υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω Απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.

Ειδικά σε περίπτωση κατ΄ επείγουσας ανάγκης περιορισμού των ωρών εισόδου του κοινού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % ή καθολικής έκτακτης απαγόρευσης εισόδου του κοινού για συγκεκριμένο διάστημα, είναι δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου Φορέα, η έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή της παρ.6 του αρ.1 του ν.1157/1981 σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής Απόφασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο να ενημερώνονται οι πολίτες, προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται η εν λόγω Απόφαση και προκειμένου να αποφεύγεται η προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής Ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των Φορέων και στο χώρο όπου στεγάζεται η Υπηρεσία για την άμεση ενημέρωση των εξυπηρετούμενων πολιτών.

Εξυπακούεται ότι μετά το πέρας ισχύος της εν λόγω Απόφασης, επανέρχονται σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες υποδοχής κοινού.

Εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη η λήψη του ως άνω μέτρου, το κοινό που εισέρχεται στις Υπηρεσίες θα πρέπει να περιορίζεται κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας (π.χ. προτεραιότητα σε κοινό που πρέπει να εξυπηρετηθεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών), με σαφείς οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια Υπηρεσία κάθε Φορέα στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις Yπηρεσίες Πρωτοκόλλου / Γραμματείας, αλλά και εν γένει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και την αποφυγή συγχρωτισμού συνιστάται η εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

– Το Φ.Ε.Κ.(Α’ 55/11.3.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 12.3.2020) με την ΠΝΠ

– Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 Εγκύκλιος

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s