Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. με ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 10η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για οικονομικά θέματα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, θέματα προσωπικού και θέματα αιρετών.

Κατεβάστε:

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στον ιστότοπο της δημόσιας διαβούλευσης.

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, τέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το νομοσχέδιο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση.

Με ανακοίνωση του, ο Υπουργός κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής «καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής προδιαβούλευση (διάρκειας περίπου δύο μηνών) με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους».

Το νομοσχέδιο στη συνέχεια θα κατατεθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και θα τεθεί σύμφωνα με πληροφορίες για ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος, έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από 6 Κεφάλαια και 144 άρθρα με τα οποία ρυθμίζονται μια σειρά από σημαντικά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επίκεντρο το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ, ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων υπαλλήλων, προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων, ζητήματα οικονομικής λειτουργίας, εσόδων και περιούσιας των ΟΤΑ, ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και θεμάτων που αφορούν τη στρατηγική διασύνδεσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνικής Οικονομίας.

Έως σήμερα (31/8/2016) είχαν υποβληθεί μέσω του Δικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων http://www.opengov.gr , 365 Σχόλια επι της Διαβούλευσης τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν το Άρθρο 49 με τίτλο «Θέματα Δημοτικών Αστυνομικών» (118 σχόλια), το Άρθρο 124 για την «Αποσύνδεση χρήσης αστυνομικής ταυτότητας κατά την έκδοση διαβατηρίων» (36 σχόλια), το Άρθρο 20 για τα «Ένδικα μέσα των Ο.Τ.Α.» (20 σχόλια) και το Άρθρο 53 για το «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» (19 σχόλια).

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε όλο το Σχέδιο Νόμου ΕΔΩ

Διαβάστε την Αιτιολογική Έκθεση ΕΔΩ

Για να συμμετάσχετε στη Διαβούλευση καταθέτοντας προτάσεις/παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου πατήστε ΕΔΩ

Σε Δημόσια Διαβούλευση το γ’ στάδιο της μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης από το Δήμο Πλατανιά

Από το Δήμο Πλατανιά ανακοινώνεται ότι τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το τρίτο και τελικό στάδιο της μελέτης που αφορά τις «Προτάσεις Πολιτικής για την Πολιτιστική Ανάπτυξη των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου» που εκπονείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου» και το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους των ανωτέρω Δήμων καθώς και της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνέχεια

Σε διαβούλευση το «Σχέδιο Κοινωνικής Πολιτικής» από το Δήμο Κοζάνης

16629029-abstract-word-cloud-for-social-policy-with-related-tags-and-terms-stock-photoΟ Δήμος Κοζάνης, αντιλαμβανόμενος αφενός τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για χρήση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών  στις συνθήκες αυξανόμενης φτώχειας και αφετέρου την πολυδιάσπαση των υπηρεσιών αυτών καθ’ εαυτών, θέτει σε δημόσια-ηλεκτρονική διαβούλευση το «Σχέδιο της Κοινωνικής Πολιτικής» προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην οργάνωση της Κοινωνικής Πολιτικής, με τρόπο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες των κατοίκων.

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 30η Ιουνίου 2016.

Το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ΕΔΩ

 

Διαδικτυακή έρευνα για τις διαδικασίες διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εδώ και πέντε και πλέον χρόνια, στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ ενσωματώθηκαν βασικές αρχές και εργαλεία άσκησης πολιτικής της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, όπως η Δημόσια Διαβούλευση. Ωστόσο, η «βίαιη» επιβολή του προγράμματος με έμφαση στην περικοπή των δαπανών των ΟΤΑ και η αποψίλωση του στελεχιακού δυναμικού δεν επέτρεψαν σε θεσμούς όπως η Δημόσια Διαβούλευση να ενσωματωθούν λειτουργικά στην πρακτική των «Καλλικρατικών» ΟΤΑ.

Το ζήτημα της απαξίωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης αποτελεί σήμερα, αντικείμενο έρευνας στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση-Θεσσαλονίκη» της ΕΕΤΑΑ με τη συνεργασία των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου, Πειραιά, Αριστοτελείου και Δημοκρίτειου. Η Δρ. Χριστίνα Ευαγγέλου με την καθοδήγηση του καθ. Γ. Γαλανού, επιχειρούν την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της Δημόσιας Διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο έτσι ώστε να είναι απλό και γρήγορο στη συμπλήρωση του (μέσος χρόνος απάντησης είναι τα 5 λεπτά) και είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά από ΕΔΩ 

Έχοντας σαν βάση την πραγματική εικόνα της Δημόσιας Διαβούλευσης στους ΟΤΑ σήμερα, επιδίωξη της έρευνας είναι η πρόταση σύγχρονων εργαλείων και πολιτικών για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης συλλογικών αποφάσεων.

Τελικός στόχος είναι η λειτουργική ενσωμάτωση των διαδικασιών διαβούλευσης στην πρακτική των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και γι’ αυτό, η γνώμη όσων γνωρίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση από μέσα, μετράει!

Ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για τρία νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών

ypes_0Για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων, αναμένεται να εισαχθούν το επόμενο διάστημα τρία σχέδια νόμου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης στην οποία είχαν τεθεί. Τα εν λόγω σχέδια νόμου αφορούν:

Α. Τη Σύσταση και Οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας.

Β. Την Οργάνωση και Λειτουργία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας.

Γ. Την Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. 

Παράλληλα, το προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση ένα ακόμη σχέδιο νόμου υψίστης σπουδαιότητας με το οποίο ρυθμίζονται σοβαρά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέματα προσωπικού των ΟΤΑ, ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπροσθέτως, στα τέλη του μηνός Μαΐου εκτιμάται ότι θα προωθηθεί από το ΥΠΕΣΔΑ και το σχέδιο νόμου για την ισότητα με το οποίο θα διευθετούνται όλα τα εκκρεμή ζητήματα, όπως των εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

 

Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων – Τι προβλέπει για την Κρήτη και τα νησιά

Το νομοσχέδιο που θα διέπει τη σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας, δόθηκε στη δημοσιότητα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τους φορείς που θα έχουν την ευθύνη διαχείρισης των Απορριμάτων, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες που θα εκπροσωπούν.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση το Σχέδιο Νόμου αναβαθμίζει το ρόλο των τοπικών κοινωνιών, αφού τους παρέχει το αποκλειστικό προνόμιο να σχεδιάσουν και να συστήσουν οι ίδιες τούς φορείς που θα διαχειρίζονται τα απόβλητά τους. Θέτει ακόμα τις βάσεις για το σχεδιασμό αυτό, ώστε να βοηθηθούν στην επιλογή της βέλτιστης κατά περίπτωση λύσης. Λαμβάνει επίσης ιδιαιτέρως υπόψη τη νησιωτικότητα και προβλέπει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων στα νησιά, για τα οποία διακρίνει περαιτέρω δυνατότητες ανάλογα με το μέγεθός τους.

how-big-data-shapes-urban-waste-management-services-in-manchester

Συνέχεια

Σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη για τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη από το Δήμο Πλατανιά

defimgΟ Δήμος Πλατανιά θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το β’ στάδιο της μελέτης που αφορά την «Δόμηση και αξιολόγηση σεναρίων Πολιτιστικής Ανάπτυξης των Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου» που εκπονείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός (Master Plan) Πολιτιστικής Πολιτικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμων Πλατανιά και Κισσάμου».

Συνέχεια

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των ΟΤΑ

Τέθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την άσκηση της κρατικής εποπτείας επ’ αυτών και το οποίο φέρει τον τίτλο: «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ –οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Συνέχεια

Δημόσια διαβούλευση για τέσσερα κτίρια από τον Δήμο Αθηναίων

Μια καινοτόμα διαδικασία ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων για τη μελλοντική χρήση τεσσάρων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, εγκαινιάζοντας ανοιχτή και δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.


Συνέχεια