Η κρατική πολυ-αρμοδιότητα για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

* Γράφει ο Γαβριήλ Κουρής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πλατανιά | Κοινωνικός-Πολιτικός Επιστήμων, B.A., M.P.Adm.

…και ενώ είναι ακόμα νωπές οι μνήμες από τα θλιβερά γεγονότα των φονικών πυρκαγιών στην Αττική που συγκλόνισαν όλη τη Χώρα, εύλογα κάθε πολίτης αναρωτιέται πως είναι δυνατόν ο σχεδιασμός και τα μέτρα που έλαβε όλος ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών να χαρακτηρίζονται από τόσο μεγάλη έλλειψη συντονισμού και ανυπαρξία σχεδίου αντιμετώπισης αυτής της έκτακτης κατάστασης, την ίδια στιγμή που το Κράτος – υποτίθεται πως – διαθέτει εγκεκριμένο “Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών”…Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα οφείλει – προφανώς – να απαντηθεί από τους καθ’ ύλην αρμοδίους, πολιτικούς και μη.

Ένα στοιχείο ωστόσο, που έχει τη δική του σημασία και το οποίο μπορεί να ερμηνεύσει – σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο – το γιατί ως Κράτος υστερούμε στην πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, είναι το πλήθος των φορέων που εμπλέκονται – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – με το κομμάτι της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και του αντιπυρικού σχεδιασμού σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και οι οποίοι ξεπερνούν τους 400Συνέχεια

Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου για ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Δήμου σε Εξωτερικό Σύμβουλο, για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου

Με την 55/2017 Πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο (κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο VII τμήμα) αποφάνθηκε για τη νομιμότητα καταβολής αμοιβής για την εκτέλεση του έργου «Ανάθεση Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης Δήμου από Εξωτερικό Σύμβουλο, για Τεχνική Υποστήριξη στην Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014 – 2019 στο Πεδίο της Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου».

Συνέχεια

Τα επιχειρησιακά σχέδια των ελληνικών δήμων: Από το Copy/paste στην ανυπαρξία στοχοθεσίας, δεικτών μέτρησης και χρονοπρογραμματισμού

Γράφουν οι:
Φώτης Ζυγούλης, προϊστάμενος προγραμματισμού στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και υπ. διδάκτωρ στο Ανασχεδιασμό Διοικητικών Διαδικασιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ρανια Τσοπανά, υπάλληλος Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής.


Κάθε δήμος στη χώρα μας υποχρεούται σύμφωνα με τον Καλλικράτη να καταρτίζει επιχειρησιακό σχέδιο. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα κείμενο στο οποίο αποτυπώνονται τα εξής:

business plan1. Η υπάρχουσα κατάσταση μέσα και έξω από το δήμο.
2. Το όραμα και η στρατηγική της πολιτικής ηγεσίας του δήμου,
3. Οι άξονες πολιτικής και οι δράσεις που εκφράζονται σε μέτρα,
4. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι όπως μετρώνται μέσω δεικτών.
5. Το Roadmap του δήμου για τη δημοτική περίοδο.

Πολλοί δήμοι στην Ελλάδα, συντάσσουν ένα επιχειρησιακόσχέδιο αντιγράφωντας και επικολλώντας κείμενα από επιχειρησιακά σχέδια άλλων δήμων. Αυτή η πρακτική, πέρα από το ότι είναι ανέντιμη, είναι και διοικητικά, οργανωσιακά ανεπίτρεπτη. Η κακή αυτή πρακτική, καθώς και η συνήθεια να ανατίθεται η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου σε εξωτερικούς συνεργάτες, πέρα από το ότι είναι παράνομη, δεν βοηθά ουσιαστικά τον ελληνικό δήμο να προχωρήσει. Συνέχεια