Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τον ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική καινοτομία ως ισχυρή δύναμη για την αλλαγή και ως νέα πηγή ανάπτυξης, προκήρυξε στις 23 Μαρτίου 2015 τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, με θέμα «Νέοι τρόποι ανάπτυξης».

Ο εν λόγω διαγωνισμός φιλοδοξεί να προσελκύσει ιδέες που μπορούν να δείξουν τον δρόμο για νέα μοντέλα ανάπτυξης που όχι μόνο θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην κοινωνική πρόοδο των πολιτών και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συνέχεια

Advertisements