Επιχείρηση … «Προγραμματισμός ΟΤΑ»

Κάθε Δήμος μετά τον Καλλικράτη ανεξάρτητα από το μέγεθός του είναι υποχρεωμένος και εκ του νόμου να καταρτίζει επιχειρησιακό πρόγραμμα, εντός του πρώτου εξαμήνου από την εγκατάσταση της δημοτικής αρχής. Προβλέπεται δηλαδή ένα εξάμηνο για την κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας και την καταγραφή των αναγκών του εσωτερικού του Δήμου, της ευρύτερης περιοχής του και του συνόλου του πληθυσμού του αλλά και το σχεδιασμό της στρατηγικής για τη νέα θητεία.

Συνέχεια

Ο νέος ρόλος και οι προτεραιότητες της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τις προτεραιότητες που θέτει η Κ.Ε.Δ.Ε. για την θεσμική ισχυροποίηση, τη λειτουργική ανεξαρτησία και την οικονομική αυτάρκεια του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, έθεσε ο πρόεδρος της, Γιώργος Πατούλης, σε μία από τις συνεχιζόμενες προσυνεδριακές συνεδριάσεις της, ενόψει του τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική με θέμα «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά». Εξηγώντας μάλιστα ο κ. Πατούλης, τον ρόλο των προσυνεδριακών διαλόγων, σημείωσε πως μέσω αυτών θα διαμορφωθεί το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της Κ.Ε.Δ.Ε. για την επόμενη πενταετία ενώ με ιδιαίτερη έμφαση στάθηκε στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΚΕΔΕ. Συνέχεια