Χρηματοδοτικά προγράμματα «ΦιλόΔημος Ι και ΙΙ» για την ενίσχυση της αναπτυξιακής λειτουργίας των Δήμων

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιμέτωπη επί χρόνια με τη βίαιη συρρίκνωση πόρων, εξοπλισμού και προσωπικού, καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια οικονομικής και θεσμικής ανάταξης της χώρας. Με τα Ειδικά Προγράμματα Ενίσχυσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», προϊόν συνεργασίας των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης με υλοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει να στηρίξει ενεργά την αναπτυξιακή διάσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βελτιώνοντας άμεσα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

filodimospro

Συνέχεια

Διεύρυνση των δυνατοτήτων επιχορήγησης των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Την διεύρυνση των δυνατοτήτων επιχορήγησης των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ), προκειμένου να ενισχυθούν δήμοι που αξιοποιούν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και χρειάζονται οικονομική στήριξη, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τροπολογία των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών, στην επιχορήγηση των ΟΤΑ από το ΤΠ&Δ συμπεριλαμβάνονται αφ’ ενός τα έργα, που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Πρόκειται “για έργα που από μόνα τους σηματοδοτούν βοηθητική παρέμβαση των ΟΤΑ υπέρ των κοινωνικών ομάδων, θεσμών, φορέων που χρήζουν προστασίας, ενίσχυσης ή και υποβοήθησης”, αναφέρεται στην τροπολογία. Συνέχεια

Το μνημόνιο των Δήμων

Γράφει ο Πάσχος Μανδραβέλης

Ο τίτλος μιας τοπικής ηλεκτρονικής εφημερίδας ήταν ικανός να σκορπίσει ρίγη τρόμου στους δημότες: «Απειλή μνημονίου στον δήμο της Αίγινας». Απειλεί η τρισκατάρατη σύμβαση και την ηρωική Αίγινα, τόπο όπου φιλοξενείται από τη σύζυγό του ο κ. Γιάνης Βαρουφάκης και ξεκαλοκαιριάζει η μισή κυβέρνηση; Το κείμενο ήταν λίγο πιο διαφωτιστικό. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις δεν ενέκριναν τους προϋπολογισμούς 11 δήμων σε όλη τη χώρα, διότι τα έξοδά τους ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδά τους (μαζί με την κρατική επιχορήγηση).

Συνέχεια