Χαμηλές επιδόσεις για την Ελλάδα στον τομέα της καινοτομίας

Επιδόσεις, που την κατατάσσουν στην κατηγορία των “μέτρια καινοτόμων κρατών” της Ε.Ε. (moderate innovators), συνεχίζει να εμφανίζει η Ελλάδα, η οποία και το 2014 βρέθηκε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η θέση της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας επιδεινώθηκε.

Οι εθνικές επιδόσεις σε θέματα καινοτομίας έφεραν την Ελλάδα, μόλις, στην 21η θέση μεταξύ 28 κρατών της Ε.Ε. για το 2014, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Innovation Union Scoreboard 2015, που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, ο συνολικός δείκτης της καινοτομίας στη χώρα μας, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Innovation Union Scoreboard, μειώθηκε, με όλους τους επιμέρους δείκτες, πλην ενός, να βρίσκονται κάτω από το μέσο Κοινοτικό όρο.

Συνέχεια