Το 2ο ‘SmartBlueCity’ Euro-Mediterranean Conference, θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017

Το 2η Ευρωμεσογειακό Συνέδριο με θέμα: “Smart, Inclusive and Resilient Small and Medium-sized Cities and Island Communities in the Mediterranean: Exploring Current Research Paths and Experience-based Evidence” (http://www.smartbluecity.com/) πρόκειται να λάβει χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2017. Το Συνέδριο οργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Δίκτυο Smart Cities Mediterranean Cluster (SMART-MED) www.smartcitiesmed.com για την προώθηση της ιδέας των έξυπνων πόλεων σε μικρές και μεσαίες πόλεις της Μεσογείου και νησιωτικές περιοχές.

Συνδιοργανωτές η Ερευνητική Ομάδα URENIO (Urban and Regional Innovation Research), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωγραφίας.

Συνέχεια

Advertisements

Με επιτυχία η υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά

Περισσότερα από 80 άτομα παρακολουθήσαν μέχρι σήμερα, τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που οργάνωσε και υλοποίησε ο Δήμος Πλατανιά και το Κέντρο Κοινότητας αυτού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουν για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης των ενηλίκων πολιτών του Δήμου.

Τα σεμινάρια που υλοποιήθηκαν με επιτυχία το προηγούμενο διάστημα αφορούσαν τις θεματικές ενότητες:  Συνέχεια

Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών-ΚΔΑΠ για τον ετήσιο κύκλο 2017-2018

Λύση στο πρόβλημα των πολύμηνων καθυστερήσεων στην πληρωμή των εργαζομένων, με συμβάσεις Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), στις δομές των Παιδικών Σταθμών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) & Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), δίνει το άρθρο 117 του νόμου “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε, στις 7/9/2017, από τη Βουλή των Ελλήνων. Συνέχεια

Δυνατότητα παροχής δωρεάν σίτισης και διαμονής σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν σε ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους

Με το άρθρο 32 του Ν. 4483/2017 παρέχεται πλέον, η δυνατότητα σε ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους και σε ΝΠΔΔ αυτών, να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β., τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Για τις παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του κάθε Δήμου.

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2018

Εγκύκλιο για την «εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016″ εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εγκύκλιος. Συνέχεια

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε Περιφέρειες

Με το άρθρο 73 του Ν. 4483/2017 συμπληρώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 και παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους Δήμους να παραχωρούν δωρεάν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τους, τη χρήση δημοτικών ακινήτων στην Περιφέρεια, στα όρια της οποίας βρίσκονται, για την εξυπηρέτηση αναγκών της τελευταίας που προάγουν την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών, κοινωφελών για τις τοπικές κοινωνίες, δράσεων.

Άρθρο 73 | Παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων σε Περιφέρειες

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στην Περιφέρεια, στα όρια της οποίας βρίσκονται, για την εξυπηρέτηση αναγκών της τελευταίας που προάγουν την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την ανάπτυξη κοινών, κοινωφελών για τις τοπικές κοινωνίες, δράσεων.»

Σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4483/2017 για ζητήματα των ΟΤΑ


Με  τις  διατάξεις  του  προσφάτως  ψηφισθέντος  ν.  4483/2017  (ΦΕΚ  107  Α’/  31-7-2017)  µε τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικοτήτων Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκαν, μεταξύ άλλων, μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα  έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες διατάξεις που ψηφίσθηκαν και ισχύουν, κατηγοριοποιημένα ανά τομέα αρμοδιότητας, είναι οι  εξής: Συνέχεια

Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου αιρετών οργάνων ΟΤΑ που είναι και μέλη Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α.

Με το υπ. αρ. πρω. 2162/7-7-2017 έγγραφο του, το Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) – απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που διατύπωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με το υπ. αρ. 750/10-10-2016 έγγραφο της – αποφαίνεται, λαμβάνοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και β) την υπ. αρ. 1897/2014 απόφαση του ΣτΕ (επί προσφυγής κατά απόφασης της ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για επιβολή πειθαρχικής ποινής σε αιρετό όργανο [δημοτικό σύμβουλο] του Δήμου, που κατείχε θέση του προέδρου ΔΣ ΔΕΥΑ), ότι τα μέλη των ΔΣ των ΔΕΥΑ που είναι αιρετά όργανα των ΟΤΑ, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο κατά το άρθρο 233 του του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών, που εξασφάλισε το #Polis2020, παρακάτω:

Document-page-002

σελ. 1

Document-page-003

σελ. 2

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μεταρρυθμιστικό κενό

kouris_green week

Γράφει ο Γαβριήλ Α. Κουρής, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά

Τον Αύγουστο του 2014, με άρθρο μου υπό τον τίτλο «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κρίσιμους καιρούς« (http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=13233) – το οποίο είχε δημοσιευτεί λίγες ημέρες πριν την έναρξη της θητείας των νέων Δημοτικών Αρχών – είχα αναφερθεί διεξοδικά στα πολλαπλά προβλήματα και τις προκλήσεις με τις οποίες (διέβλεπα ότι) θα βρεθεί αντιμέτωπη η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) α’ βαθμού, κατά την περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, είχα επισημάνει ως βασικό στόχο και ζητούμενο να καταφέρει «η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να συντονίσει τις δυνάμεις τις και να διεκδικήσει τεκμηριωμένα και με μεθοδικότητα την υλοποίηση έξι κομβικών ζητημάτων που συνδέονται με την οργανωτική, λειτουργική, θεσμική και πολιτική “επιβίωση” της»Τα ζητήματα αυτά αφορούσαν: Συνέχεια

Τροποποίηση νομοθεσίας αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση

Με το άρθρο 19 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης  και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α’) σχετικά με τις άδειες των συνδικαλιστικών στελεχών του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνέχεια